Chính sách thanh toán

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN BAO GỒM 2 HÌNH THỨC SAU:

Thực hiện thanh toán vào tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.

SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Techcombank  Chi nhánh Ba Đình
Chủ tài khoản: Nguyễn Nhật Linh
Số tài khoản: 19030803869992

hoặc Trả tiền mặt khi nhận hàng.

Tin tức

Ý kiến khách hàng

Sản phẩm hot